Orari Ju Jitsu

Di seguito gli orari dei nostri corsi JU JITSU

 

TURNO ADULTI
Martedì 19:00 – 20:30 Ju Jitsu
Giovedì 20:30 – 22:00 Ju Jitsu